eco 8    

大學時代曾聽過一個喜歡鳥類攝影的人的演講,看他帶著腳架、長鏡頭的攝影重裝備,躲在小帳棚中耐心守候,只為拍這些鳥類生態。在一張張幻燈片的演繹流轉中,我很現實的理解:撇開昂貴的器材不說,這種需要磨耐性的工夫不會是我的遊戲。

多年後,我還是認為拍攝野生動物是攝影裡最困難也最花錢的一部分,好在從沒這嗜好。不過旅行中總不乏碰到些少了戒心的蟲魚鳥獸偶爾供我拍拍玩玩。因為剛寫的亞拉國家公園照片好像挺單薄,所以找些動物昆蟲照片陪著湊湊熱鬧。

eco 15    

eco 11    

eco 12 

eco 13 

eco 16    

eco 1 

eco 7 

eco 14    

eco 18  

eco 17  

eco 20   

eco 9    

  

    

  

  

 

文章標籤

全站熱搜

Eric‧攝影‧雜想 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()